Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lublińcu

Obsługa kas fiskalnych

7.06.2021

Kurs Obsługa kas fiskalnych

Kurs jest jednodniowy, cena 180zł.

Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie:

- organizacji i wielkości danego punktu sprzedaży,

- zasad zastosowania kas fiskalnych w placówkach handlowych,

- obsługi kas fiskalnych,

- wykorzystania urządzeń rejestrujących do celów rozliczeniowych.

 

 

Serdecznie zapraszamy

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lublińcu

ul. Częstochowska 19

tel. 34-356-48-37 oraz 697 818 659

e-mail: lubliniec@zdz.katowice.pl