Pracownik administracyjno-biurowy - wolne miejsca

19.11.2019

 Zapraszamy na kurs: Pracownik administracyjno-biurowy

 Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w zakres umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków w charakterze pracownika administracyjno-biurowego, w tym związanych m.in. z obsługą urządzeń biurowych, a także psychologicznymi aspektami pracy na tymże stanowisku

 

Cena kursu: 650zł/ osoba
Kurs obejmuje 50 godzin dydaktycznych

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą kursów realizowanych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lublińcu na stronie: www.kursy.lubliniec.zdz.pl

 

Informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lublińcu

ul. Częstochowska 19

tel. 34-356-48-37 oraz 697 818 659

e-mail: lubliniec@zdz.katowice.pl