Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lublińcu

Przygotowanie do egzaminu UDT-12.10.2020

30.09.2020

Kurs Kierowca operator wózków jezdniowych-przygotowanie do egzaminu UDT

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lublińcu  serdecznie zaprasza osoby posiadające uprawnienia na wózki jezdniowe, które chcą przystąpić do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Po ukończonym szkoleniu słuchacz przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu pozwala uzyskać uprawnienia UDT  do obsługi wózków jezdniowych wszystkich typów z wyłączeniem specjalizowanych.

Przygotowanie do egzaminu UDT dla osób posiadających uprawnienia - 335,00 zł (wraz z egzaminem).

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lublińcu
ul. Częstochowska 19, 42-700 Lubliniec
tel.: 34 356 48 37 kom. 697 818 659
e-mail: lubliniec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.lubliniec.zdz.pl