Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lublińcu

Odnowa uprawnień: G1,G2,G3 - 4 listopada

13.10.2020

Zapraszamy osoby zainteresowane do uzyskania uprawnień: Elektrycznych (G1), Ciepłowniczych(G2), Gazowych (G3).

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolno-pomiarowe

Zakres uprawnień:

 • G1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne m.in.:
  - Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
  - Zespoły prądotwórcze,
  - Urządzenia elektrotermiczne i do elektrolizy.
 • G2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne m.in.:
  - Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe
  - Sieci i instalacje cieplne,
  - Wymienniki ciepła,
  - Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze,
  - Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy,
  - Sprężarki.
 •  G3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in.:
  - Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
  - Sieci gazowe.
  - Urządzenia i instalacje gazowe.

Osoby zainteresowane zdobyciem lub weryfikacją uprawnień prosimy o kontakt:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lublińcu
ul. Częstochowska 19, 42-700 Lubliniec
tel.: 34 356 48 37 kom. 697 818 659
e-mail: lubliniec@zdz.katowice.pl

www.kursy.lubliniec.zdz.pl